Nimesch.de
>> neuer Eintrag >> nach unten
ALLE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Deutsch

Sächsisch

Bemerkung

Ort

aktuell
veraltet
modern
Backofen Brödes, det Nimesch x
baden tschippeln Kinder tschippeln Nimesch x
Ball Pîila Nimesch x
basteln butzen Nimesch x
Bauchnarbel Burik Nimesch x
Baumstumpf Grumpãs Nimesch x
Bänkchen für den Trinkwassereimer Kãupãbinkãl Nimesch x
Bänkchen für den Trinkwassereimer Kãupãbinkãl Nimesch x
Begräbnis Lech Nimesch x
Beil Bolthah Nimesch x
Berg, Hügel Rãich Nimesch x
beschlagen bãdeaft Nimesch x
besorgen um bãkriden No net bãkrit dich! Nimesch x
Bettdecke Dakeldeauch, det Nimesch x
Bettdecke Dakeldeauch Nimesch x
Biest Scheampes Nimesch x
Bohnenkraut Eisebît, det Nimesch x
böser Junge oanetzer groal Nimesch x
Bräutigam Breãschãm Nimesch x
Brezel praez x
Brieftasche Pujelar, det Nimesch x
Brot Brîbt Nimesch x
Brot Briut Mediasch x
brummen (Motorgeraeusch) brãisseln Nimesch x
Büchse, Flinte Biß, de Nimesch x
Bürgersteig Trottoar, der Nimesch x

deutsch -- sächsisch

top
© 2003 - 2022 nimesch.de Letzter Eintrag: 24.03.2021